Könyvtárhasználat

A Széchenyi Zsigmond Könyvtár nyilvános, városi közkönyvtár, amely tudományos tevékenységet is végez és a városban szakkönyvtári feladatokat is ellát.

A könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele beiratkozáshoz kötött. A beiratkozás ingyenes.

A könyvtárhasználó számára  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről  szóló 1997. évi CXL. törvény 56.§ (2) bekezdése  szerint ingyenesek az alábbi szolgáltatások:

  • Könyvtárlátogatás
  • Könyvtári dokumentumok helyben használata
  • Katalógus használat
  • Tájékoztatás a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Könyvtári beiratkozáshoz, vagy napijegyhez kötött szolgáltatásai:

A könyvtár a kölcsönzött és késedelmesen visszahozott dokumentumok után késedelmi díjat számíthat fel. A kölcsönzött, majd elveszített dokumentumok esetén a könyvtár az olvasót kötelezheti azok újravásárlására.

Amennyiben az kereskedelmi forgalomban nem beszerezhető, akkor a mindenkori (napi) értékének megtérítésére vagy a dokumentum lemásoltatására és a másolat és az eredeti mű közötti érték megtérítésére.