Informatikai Szabályzat

Széchenyi Zsigmond Könyvtár

Informatikai szabályzat

 

 

A szabályzat célja

A könyvtár irodatechnikai és informatikai berendezései, valamint azokon futó szoftverek használatát, működését szabályozni.

A könyvtárban üzemelő számítógépen futó programok verzió cseréje, frissítése, újabb programok telepítése kizárólag az intézmény által HW és SW felügyelettel megbízott informatikai rendszergazda, vagy kijelölt személy feladata.

 

Eszközök

A szabályzat alkalmazása tekintetében eszköznek tekintendők a:

·         a számítógépek

·         a számítógépek perifériái (egér, nyomtató, szkenner, monitor, projektor stb.)

·         a számítópép hálózat

·         az irodatechnikai berendezések (telefon, fénymásoló, stb)

·         a számítógépen futó szoftverek

·         a fenti berendezésekhez, szoftverekhez tartozó dokumentációk

·         az adathordozók

 

 

Felhasználói jogosultság

Az eszközök használatának módját a felhasználói jogosultság szabályozza. A minimum jogosultsági szint mindenkit megillet aki a könyvtárban regisztrálta magát, vagy az intézménnyel munkavállalói jogviszonyban áll.

Minimum

Jogosultak: regisztrált könyvtárhasználók, az intézmény dolgozói, oktatásban résztvevő személyek

Jogok: felhasználói üzemmódban, munkához szükséges adatok elérése az MS Office használatával, internet elérés, multimédia használat, nyomtatás, szkennelés

Alap

Jogosultak: könyvtáros

Jogok: a minimumon felül speciális jogok, jelszavas belépés a könyvtárkezelői rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásához, adattárakhoz, adatbázisokhoz való hozzáférés, fénymásoló, telefon használat

Rendszergazda

Jogosultak: az intézmény vezetője és a könyvtár HW, SW felügyelettel megbízott képviselője

Jogok: korlátlan

 

 

Szolgáltatások

A számítógépek a könyvtárban tanulás és kutatómunka támogatására szolgálnak. Órai előadásokra, tanulmányi versenyekre való felkészülésben, pályamunkák elkészítésében, a különféle könyvtári adatbázisok elérésében nyújtanak segítséget. Ugyanígy a könyvtár online katalógusa és digitális könyvtára is böngészhető.

A kutatómunkához saját gép is használható, jelen szabályzat ebben az esetben is érvényes. Az alábbi szolgáltatások a könyvtárban díjmentesen  igénybe vehetők.

 

Szkennelés

A fent felsorolt tevékenységek támogatásához lehetséges a szkenner használata, előzetes szóbeli engedély alapján a könyvtáros felügyeletében.

Nyomtatás

Indokolt esetben, ésszerű keretek között lehetőséget biztosítunk az olvasók számára a nyomtatók igénybevételére, könyvtárosi felügyelettel, papír- és festéktakarékossági szempontok figyelembe vételével.

Kivetítő

A könyvtárban lévő projektor és hangszórók csak előzetes egyeztetés után, könyvtárosi felügyelettel használhatók.

Vezeték nélküli internet-hozzáférés

Saját számítógép használata esetén a könyvtár vezeték nélküli hálózatához előzetes egyeztetés után, a szükséges keretek között hozzáférést biztosítunk. Ez a lehetőség kizárólag az olvasótermi munka idejére biztosított.

 

A könyvtár használóira vonatkozó szabályok és előírások:

·         Az olvasói számítógép a könyvtár nyitvatartási ideje alatt áll az olvasó rendelkezésére

·         Amennyiben elakadt a gép használatával kapcsolatban és segítségre van szüksége, vagy hibát észlelt a használata során forduljon a könyvtáros kollégákhoz, akik segítenek, vagy amennyiben szükséges értesítik a megfelelő szakembert

·         A számítástechnikai berendezések érzékenyek a mechanikus hatásokra, ezért a rendeltetésszerű használat érdekében tilos a gépek bárminemű rongálása. Amennyiben a szándékos károkozás bizonyítható, a használó köteles az eszköz, meghibásodott alkatrész vagy a szervizelési díj árának megtérítésére.

·         Nem megengedett a könyvtár területén a nyilvános terekben elhelyezetett számítógép környezetében, étel-ital fogyasztása. Az eszközökbe kerülő élelmiszer maradékok, akár folyékony, akár szilárd halmazállapotúak, gátolják azok normális működését. Az ebből fakadó károkat a használó köteles megtéríteni.

·         Tilos az olvasók számára bárminemű tevékenység, mely a telepített számítógép konfigurációjának és szoftveres működésének megváltozásához vezet. Épen ezért tilos bármilyen legális és illegális szoftver telepítése. Egyes szoftverek kárt tehetnek a számítógépekben és az azokat működtető operációs rendszerben, mely hibák kijavítása hosszadalmas művelet.

·         Telepítési jogkör egyedül az arra kijelölt személyt, a hálózatot működtető rendszergazdát illeti meg, aki minden körülmények között gondoskodik a számítógépes állomány rendeltetésszerű működéséről.

·         Tilos az intézményi hálózat integritását sértő tevékenység folytatása (feltörési kísérlet, rosszindulatú szoftverek terjesztése, információgyűjtő alkalmazások (keylogger, stb.) futtatása. Valamint a kulturális intézményhez nem illő, a környezetben tartózkodó többi olvasó nyugalmát sértő online tartalom felkeresése (pl. felnőtt tartalom). 

·         Hangzó médiák lejátszása kizárólag fülhallgató használatával engedélyezett, elkerülve a többi könyvtárhasználó zavarását, az olvasóterem a csendes munka helyszíne.

·         Nem szabad semmilyen körülmények között illegális tevékenységek, bűncselekmények folytatására használni a könyvtár berendezéseit, pl. illegális állományok letöltése: feltört programok, zenei és videó fájlok (mp3, mp4, avi stb.) rosszindulatú programok, az intézmény szellemiségéhez nem illő képtartalmak nézegetése, letöltése, torrentezés. Amennyiben a felügyelő személy észreveszi, hogy az olvasó kártékony jellegű tartalmak, adatközlésre használja a berendezéseket, felszólítja az illetőt a tevékenység befejezésére, a tartalmak eltávolítására és ha szükséges értesíti a hálózati rendszergazdát az eseményről.

 

Ha a felhasználó megsérti a fent leírt szabályokat vagy kísérletet tesz rá, a számítógép-használati joga megvonásra kerül.

 

Adatkezelés, adat- és vírusvédelem

Minden felhasználó köteles a biztonságos adatkezelésre vonatkozó általános és helyi előírásokat betartására.

A felhasználók a rendelkezésre álló eszközökkel kötelesek lemezeiket, adathordozóikat ellenőrizni, és megakadályozni a számítógép vírusok terjedését.

A felhasználó adatai az eszközök meghibásodása vagy bármely más okból megsérülhetnek. Az ebből származó károkért az intézmény felelősséget nem vállal. Célszerű pl. kutatómunka során készült dokumentációt rendszeresen menteni megelőzve az adatvesztés lehetőségét.

 

A könyvtárban kialakított számítógépes hálózat zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében az informatikai eszközöket e szabályzat szerint kell használni és kezelni.